ผู้เป็นเบาหวานต้องการอินซูลินบ่อยแค่ไหน

การที่จะทราบได้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องการอินซูลินมาก […]