พยาธิใบไม้ในตับ เป็นพยาธิตัวแบนที่มีชื่อว่า โอพิสทอคิส มักจะพบว่าอาศัยอยู่ตามท่อน้ำดี หากมีอยู่จำนวนมากจะส่งผลให้เบื่ออาหาร ท้องร่วง อึดอัดแน่นในท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ หรือบางครั้งการรวมกลุ่มกันมากๆ ของพยาธิใบไม้ทำให้ไปอุดตันในท่อน้ำดีและเกิดอาการดีซ่าน ตับแข็งทำให้เจ็บชายโครงได้

บางครั้งอาจทำให้บวมน้ำแต่น้ำหนักลดลง จนอาจจะทำให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ หากมีจำนวนพยาธิน้อยก็จะทำให้ไม่แสดงอาการเลย แต่ก็เสี่ยงต่อโรคภัยอันตรายในร่างกายเราเช่นกัน การตรวจพบคือ การตรวจหาไข่พยาธิในอุจาระ ซึ่งแพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ในห้องแลบอีกที

การติดต่อพยาธิใบไม้สู่ร่างกาย พยาธิใบไม้ส่วนมากอาศัยอยู่ในปลาน้ำจืดและกุ้งน้ำจือที่ปรุงไม่สุก จึงทำให้ตัวอ่อนเข้าไปชอนไชอาสัยอยู่ในท่อน้ำดีแล้วเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ที่หลุดออกมาทางอุจจาระ สำหรับการรักษาคือใช้ยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวแก่ออกไข่อีก และให้ยาฆ่าพยาธิ

ดังนั้นการดุแลตนเองให้พ้นจากพยาธินั้นอยู่ที่การดูแลรักษาตนเองโดยเริ่มจากพฤติกรรมการกิน อาหารที่กินจะต้องปรุงให้สุก ไม่กินดิบๆ เพราะพยาธิจะยังไม่ตายและไปเจริญเติบโตในท้องได้

Menu